38 (099) 010-34-39
Callback

08.07.16

СТАБІЛЬНІСТЬ ВІТАМІНІВ У ПРЕМІКСАХ І КОМБІКОРМАХ

Сукупність факторів, що впливають на стабіль- ність вітамінів у преміксах та комбікормах, умовно можна поділити на фізичні, фізико- хімічні, хімічні та технологічні. До фізичних та фізико-хімічних факторів відносять: тепло, тиск, вологість, тертя між часточками, світло, рН, фізико- хімічні властивості вітамінів, солей та інших сполук макро- і мікроелементів, електростатичні характе- ристики компонентів та наповнювача


.